Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika. Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika.
 

Kontaktné údaje

sln-ko s.r.o.
Pravenec 207
972 16 Pravenec

Konateľka:
Mgr. Jana Krähenbilová

IČO: 46 862 641
DIČ: 2023666689

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
č.účtu: 5037437743/0900

Web: www.sln-ko.sk
E-mail: sln-ko@sln-ko.sk
Mobil: 0911 91 00 48
 

 

 

 

 

 

 

 

Náš tím

 

Mgr. Jana Krähenbilová

Mgr. Jana Krähenbilová
 • absolventka PF UPJŠ v Košiciach
 • odborník pre styk so zákazníkom
 • manažér predaja
 • koordinátor realizácií
 • reklamná činnosť
 • fakturácia

 

Karol Kobella

Karol Kobela
 • certifikovaný inštalatér fotovoltických zdrojov a solárnych kolektorov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej Republiky
 • doprava
 • logistika
 • technická podpora
 • reklamná činnosť
 • výškové práce pomocou horolezeckej techniky
 • zváračské práce

 

Ing. Marián Tihanyi

Ing. Marián Tihányi
 • absolvent VŠT Košice odbor silnoprúdová elektrotechnika
 • energetický audítor zapísaný v databáze MH
 • odborné poradenstvo pre vykurovacie systémy a zdroje tepla
 • odborné poradenstvo pre znižovanie energetickej náročnosti budov
 • pracovník pre pravidelnú kontrolu kotlov a vykurovacích systémov
 • zodpovedný pracovník pre podnikanie v energetike (výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny) a pre podnikanie v tepelnej energetike.

 

Ing. Milan Lukáč

 
 • absolvent STU Mtf Trnava
 • certifikovaný pracovník pre inštaláciu fotovoltických a slnečných tepelných systémov

 

 

Referencie

Domovská stránka
Mobil:
0911 910 048