Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika. Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika.
 

Solárne kolektory

V súčasnosti máme horúce dlhé letá. Slnko nám strechu vyhrieva zadarmo. Je na škodu nevyužiť slnečnú energiu, ak máme vhodne orientovanú strechu aspoň na ohrev úžitkovej vody.

Slnečné kolektory zabezpečujú ohrev vody v domácnostiach počas 7-9 mesiacov roka. Zvyšok roka predhrievajú studenú vodu a ďalší zdroj energie (elektrická špirála alebo kotol na plyn, uhlie, na biomasu) ju následne dohreje na požadovanú teplotu. Domácnosť tak ročne ušetrí 60% až 75% nákladov na ohrev vody. Inštalácia takéhoto ekologického zdroja tepla zároveň prispieva k zníženiu spotreby fosílnych palív a k zlepšeniu kvality ovzdušia. Slnečná energia patrí k najčistejším energetickým zdrojom, aké ľudstvo pozná.

Solárne zariadenia majú zanedbateľne nízke prevádzkové náklady. Po počiatočnej investícii zabezpečuje solárny systém investorovi takmer bezplatnú dodávku tepla počas nasledujúcich 20 až 30 rokov, čo predstavuje praxou potvrdená životnosť kvalitných solárnych zariadení.

Za posledných 5 rokov vzrástla cena plynu až o 59%. Stačí si prepočítať skutočnosť, ak cena plynu rastie o niekoľko percent každý rok a životnosť solárneho ohrevu je minimálne 30 rokov, pripočítať infláciu, nízke úroky na vkladoch v bankách...Solárny ohrev sa začne javiť ako výborne investované financie, niekoľkonásobne sa nám totižto investícia vráti

Prvky solárnej zostavy:


Pri kolektoroch je možnosť 100 %-nej recyklácie použitých materiálov. Hlavné konštrukčné materiály slnečných kolektorov sú najčastejšie hliník, meď a sklo. Aj rozhodujúca časť ostatných komponentov solárneho systému je dobre recyklovateľná.

Solárne kolektory

Na solárne kolektory môžete získať štátnu dotáciu!

Domovská stránka
Mobil:
0911 910 048