Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika. Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika.
 

Fotovoltika

Fotovoltický článok (solárny článok alebo slnečný článok) je veľkoplošná polovodičová súčiastka (s podobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu.

Fotovoltický článok

Fotovoltické články majú mnoho aplikácií. Jednotlivé články sa používajú na napájanie malých zariadení, ako sú napríklad elektronické kalkulačky. Fotovoltické polia generujú formu obnoviteľnej elektriny, užitočnej najmä v situáciách, kde je nemožné získavať elektrickú energiu zo siete, vo vzdialených elektrických sieťach, v satelitoch na obežnej dráhe a vo vesmírnych sondách, v rádiotelefónoch a v aplikáciach vodných čerpadiel. Fotovoltika sa napriek tomu stále viac rozmáha aj v klasických elektrizačných sústavách.

Fotovoltický článok

Fotovoltické články sa (podobne ako iné zdroje elektrickej energie) kvôli dosiahnutiu vyššieho nominálneho napätia a prúdu zapájajú do batérií. Kvôli premenlivému osvetleniu a tým premenlivým výstupným parametrom (výkon, prúd, napätie) je výstup fotovoltických batérií upravovaný (napr. pre pripojenie do rozvodnej elektrickej siete) pripojenou výkonovou elektronikou, ktorá často krát zahŕňa aj akumulátory.

Pozrite si video ako solárny panel vyrába elektrickú energiu:

 

U nás si môžete zakúpiť nasledovný sortiment:

 

Schéma využitia fotovoltiky


Fotovoltické panely na streche

Na fotovoltiku môžete získať štátnu dotáciu!

Domovská stránka
Mobil:
0911 910 048