Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika. Sln-ko s.r.o. - slnečné kolektory, kotly, vykurovacia technika.
 

Štátne dotácie

Všetky podrobnosti na tomto linku.

Rozsah podpory

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:


Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:


Domovská stránka
Mobil:
0911 910 048